среда, 4. октобар 2017.

Međunarodna Konferencija o bezbednosti informacija (BISEC 2017)


Metropolitan univerzitet u Beogradu sa zadovoljstvom najavljuje Devetu Međunarodnu konferenciju o bezbednosti informacija (BISEC 2017).

Metropolitan univerzitet u Beogradu u saradnji sa Matematičkim institutom SANU i Udruženjem eSigurnost organizuje Devetu međunarodnu konferenciju BISEC 2017, koja će se održati 18. oktobra 2017. godine u prostorijama Metropolitan univerziteta.

Misija Konferencije BISEC je da poveže sektor privrede, javni sektor i akademske krugove u oblasti bezbednosti informacionih i komunikacionih sistema uzimajući u obzir savremene standarde u pomenutoj oblasti i najnovije informacione i komunikacione tehnologije u praksi, što je i ostvareno prethodnih godina.

Ove godine, glavna tema Konferencije je Zaštita digitalnih servisa.
Podteme su:
 • Upravljanje sajber sigurnosnim rizicima u digitalnim servisima
 • Dizajn sigurnog digitalnog servisa
 • Izgradnja sigurnog digitalnog servisa
 • Održavanje sigurnih digitalnih servisa u toku rada
 • Sigurnosne mere za provajdere digitalnih servisa
 • Digitalna sigurnost iz perspektive finansijskih digitalnih servisa
 • Digitalna sigurnost iz perspektive eGovernment digitalnih servisa
 • Klaud bazirani sigurni digitalni servisi
 • Digitalni servisi Internet stvari
 • Penetraciono testiranje web aplikacija
 • Penetraciono testiranje infrastrukture
 • Standardi za digitalne standarde
 • Zaštita digitalnih servisa zasnovanih na biometriji
 • Zaštita digitalnih servisa zasnovanih na mašinskom učenju
 • Zaštita konverzacionih agenata.
Tema okruglog stola ove godine je Održavanje sigurnih digitalnih servisa u toku rada
Podteme o kojima će se diskutovati:
 • Upravljanje ranjivostima i pečovanjem
 • Bezbednosne operacije i praćenje

U ime organizacionog odbora BISEC konferencije pozivam sve zainteresovane da dođu 18 oktobra na konferenciju i da čuju izlaganje naših Keynote predavača, panel diskusiju i na kraju prezentovanje radova autora.

1 коментар: